VİZYONUMUZ
Ülkemizde ve dünyada bilinen bir kurum olmak için büyüme ve inovasyon çalışmaları doğrultusunda eğitim kurumlarımızı şubeler açarak yurt çapına yaymak, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim vermek için Utku Üniversitesini açmak, öğrencilerini akademik ve sosyal yönden tam donanımlı olarak yetiştiren en az iki yabancı dili üst düzeyde konuşabilen bireyler olarak ülkemize ve dünyaya hazırlamaktır.

MİSYONUMUZ
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, bölgesinde birinci derecede tercih edilen akademik alanda ülkemizin en iyi 100 okul arasında olan, sosyal  alanlarda özgüvenli, kendini ifade edebilen, vatanına ve öz değerlerine sahip çıkan, teknolojiye hakim aynı zamanda dünya vatandaşı niteliğinde çağdaş bireyler yetiştiren, inovatif eğitim sistemini benimsemiş akademik gelişim, sosyal gelişim, psikolojik gelişim, fiziksel gelişim ve zihinsel gelişim beşlisini en iyi uygulayan kurumdur.