Beyaz renk
okulumuzda var olan şeffaf eğitim anlayışının sembolüdür. Gökyüzünün uçsuz bucaksızlığını anlatan ve özgürlüğün simgesi olan mavi renk, okulumuzun en tepelerde olan başarısının göstergesidir.

Kırmızı renk ise; bayrağımızı ve bağımsızlığımızı, dinamizmi, gücü, azmi ve kararlılığı ifade eder.

Atatürk’ün de dediği gibi: “En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur.”

Öğrencilerimizin ve Utku Koleji ailesinin de bu kutsal eğitim-öğretim yolunda en büyük hedefi; dinlenmemek üzere yola çıkanların asla yorulmayacakları anlayışından hareketle, var oldukları her platformda zafere ulaşmaktır. Mavi, kırmızı ve beyazın iç içe olup birbirini sarması, eğitimde “öğretmen – öğrenci – veli” dayanışmasının ve gücünün bizim için ne denli önemli olduğunun sembolüdür.

“Utku” zafer demektir; ancak bizim mücadelemiz savaş meydanlarında değil, eğitim öğretim platformunda olduğundan kazanılan zafer de yine eğitim-öğretim alanındadır.

Atatürk’ün “Meydanlardaki savaş artık bitti, asıl ve daha mühim olanı şimdi başlıyor.” diyerek eğitim – öğretime dikkat çektiği gibi, mücadelenin en zoru bu alanda sürmektedir. Eğitimde kazanılan utku da şüphesiz utkuların en ihtişamlısı olacaktır. İşte bu yüzden adımız “Utku Koleji”dir. Ve bütün bu değerler logomuzda “U ve K” harfleriyle yerini almıştır.

Kurumsal Logo – Utku Koleji (PDF)