Ali ÇATAKLI
Yönetim Kurulu Başkanı
Şirket Müdürü

Hülya ÇATAKLI
Yönetim Kurulu Üyesi
Kurum Temsilcisi

 

H.Nümran HASDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi
Kurucu Üye

Nazım EFE
Yönetim Kurulu Üyesi
Kurucu Üye

Zehra KARAHAN
Yönetim Kurulu Üyesi

 

L.Güvenç ÖZVEREN
Yönetim Kurulu Üyesi