Ritm ve melodinin ahengiyle…

Onlar bir maestro ustalığıyla  sanat ve estetiğin sesini  Utku Kolejinde yakalıyorlar. Müzik hayatın vazgeçilmezidir. Enstrümanlardan çıkan melodiler insanın ruhunun en derinlerine işler hele ki o melodiler sizin çocuğunuzun çaldığı enstrümandan çıkıyorsa.Temel müzik eğitimi alan öğrencilerimiz nota bilgisi ve müzik kulaklarının gelişim evrelerine göre çeşitli enstrümanlara yönlendirilirler.

Her öğrenci başarır. Önemli olan nasıl öğreteceğini bilmektir

Sanatla iç içe sanatın ve sanatçının değerini bilen geleceğin sanatçıları Utku Koleji çatısı altında yetişir. Okul armoni orkestrası, ulusal yarışmalarda boy gösteren müzik grubu, okul korolarında yer almanın yanı sıra, kemandan, piyanoya üflemeli ve vur­malı çalgılardan gitara kadar uzanan geniş enstrüman yelpazesinde öğren­cilerimiz mutlaka kendilerine uygun bir müzik aletini çalmayı öğrenirler.


Okul Öncesi / ilkokul

Öğrencilerimize duygu ve düşüncelerini ifade etmek için evrensel bir dil olan müziği hayatına katmayı öğretmek temel varlık sebebimizdir.

Utku koleji eğitim kurumlarında öğrencilerimize müziği ve müzik bilimini öğretmek , onları ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geliştirmek ve müzik yoluyla öğrenmekten keyif alan bireyler olarak yetiştirmek başlıca amaçlarımızdandır.

Utku koleji eğitim kurumlarında müzik eğitimi amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz ;

 • Müziğin evrensel bir dil olduğunu kavratmak
 • Müzik ve müzik dilini merak eden bireyler yetiştirmek
 • Çevreyi , doğayı , yaşamı duygu ve düşünceleri müzikle anlatabilmeyi sağlamak
 • İlgi ve yetenekleri doğrultusunda öğrencileri yetiştirmek ve geliştirmek
 • Kulak , ses ve çalgı eğitimi ile genel ve özel müzik yeteneği keşfetmek , ortaya çıkarmak ve işlemek
 • Beden perküsyonu yaptırarak çocuğun ritm duygusunu ortaya çıkarmak ve keyif almasını sağlamak
 • Orff çalgıları kullanarak birlikte müzik yapmayı ve koordinasyon becerisini arttırmak, okul öncesi ve ilkokul müzik eğitiminin önemli amaçlarındandır.


Ortaokul

Amacımız ; müzik sanatına ilgi ve yeteneği bulunan öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerini ve yetenekleri doğrultusunda daha üst düzeyde eğitim almalarını sağlamaktır.

5.sınıftan 7.sınıfa kadar süren iki yıllık zorunlu enstrüman eğitimi sağlayan Utku Koleji Eğitim Kurumlarında; keman, gitar, üflemeli çalgılar (yan flüt, trompet, tenor sax , alto sax, tuba, trombon ) yer almaktadır.

Öğrencilerimize haftasonu kurslarında isteğe bağlı olarak piyano, bateri, keman , klasik gitar eğitimi de verilmektedir.

Müzik eğitimimizde amacımız müzik sanatını sevdirmek, müzik kültürünü oluşturmak, çalgı öğrenimine temel teşkil eden müziksel okuma ve yazmayı öğretmek konusunda en az bir çalgının eğitimini bilimsel metodlarla vermektir. Okul orkestrası gibi toplu yapılan müzik çalışmaları da takım halinde çalışabilmeyi sağlamaktadır.

Lise

9.sınıftan 11.sınıfa kadar müzik eğitimiyle buluşan lise öğrencilerimiz, birey olarak zamanla edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak; yaşamı, doğayı, duygu ve düşünceleri, yaratıcılığın da işin içine girdiği müzik yoluyla ifade edebilmeyi hedefler.

 • Bireysel ve toplu olarak yapılan çalışmalarda zevk alarak, müziğe karşı olumlu tutumlar sergileyebilme
 • Karşılaşacağı sorunları müzikal yaratıcılığını kullanarak duygu ve düşünceleri ile ifade edebilme
 • Doğayı, çevreyi ve yaşamı duygu ve düşüncelerini ortaya koyarak müzik yoluyla anlatabilme
 • Müzik bilimini anlama, bu konuda yaratıcı fikirler ve eylemler ortaya koyabilme
 • Okul orkestrası gibi toplu yapılan müzik çalışmalarında takım halinde çalışabilme
 • Müzik derslerinde ve kulüplerinde edinilen bilgileri ve geliştirilen becerileri sosyal hayatta kullanabilme, utku öğrencisine kazandırılmak istenen önemli hedeflerdendir.

 

UTKU KOLEJİ EĞİTİM KURUMLARI’NDA ;

İlkokul / ortaokul ve lise olmak üzere 3 ayrı müzik sınıfı bulunmaktadır. Müzik sınıflarımızda 2 dijital ve 1 akustik piyano yer almaktadır. Sınıflarımız son teknoloji sistemle donatılmıştır.

Öğrencilerimiz 5.sınıfta seçtikleri enstrümanlara göre farklı sınıflarda ders görmektedir.

Okulumuzda 2 adet orkestra odası bulunmaktadır.Ortaokul ve lisede 2 farklı (pop ve senfonik) orkestramız vardır.

Okulumuzda ortaokul ve liseyi birlikte kapsayan Utku Koleji Armoni Bandosu da mevcuttur.