Uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınav uygulamaları

İki yabancı dili etkili kullanan bireyler.

Okul öncesinden itibaren başlayan yoğun İngilizce programına, ikinci sınıftan itibaren Almanca dili eklenir. İngilizce ve Almanca dillerini etkin bir şekilde öğretirken dili anlama ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır. Uluslararası geçerliliği olan sınav uygulamaları ile öğrencilerimiz yabancı dil sertifika programlarına dahil olurlar. Her geçen gün küçülen dünyada büyük olmanın temelleri Utku Kolejinde atılır.

Yapılan eğitim çalışmalarının evrenselliği, öğrencilerimizin farklı kültürlerle tanışması ve kendi kültürünü aktarması, onların dünyaya ve insanlara bakış açısını etkiler. Yurt dışı dans festivalleri ve sanat organizasyonlarından davetler alan okullarımız ülkemizi yurt dışında defalarca temsil etmiş ve şanlı bayrağımızı dalgalandırmıştır.